Doç. Dr. Ahmet ÇALIŞKAN
DOÇ. DR. AHMET ÇALIŞKAN
Kalp ve Damar Cerrahisi

Doğum Yeri ve Tarihi : ANKARA / 1979

E-posta : ahmetcaliskan@parkhayat.com

Telefon : 444 40 03 Dahili : 2105

Online Randevu İçin Tıklayınız!

EĞİTİM

Tıp Eğitimi : 1996-2002 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye

Uzmanlık Eğitimi :2002-2009 Kartal Koşuyolu Kalp eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye


DENEYİM                

Özel PARKHAYAT Kütahya Hastanesi/2022 - Kütahya 

Medikal Park Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Elazığ/2019-2022

Özel Reyap Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği,İstanbul/2017-2019

Medikal Park Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Elazığ/2016-2017

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır/2015-2016

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakir/2011-2015

Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahi Kliniği, Diyarbakır/2009-2011

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Kalp Damar Cerrahi Derneği
 • Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi derneği
 • Türk Fleboloji Derneği
 • European Society for Vascular Surgery (ESVS)
 • European Society for Cardiology

 

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • Koroner Arter Bypass
 • Kalp kapak onarım ve değişimi
 • Erişkin Konjenital Kalp ameliyatları– ASD, VSD, TOF , PDA , Aort koartasyonu
 • Aort anevrizma -diseksiyon açık cerrahi ve endovasküler yöntem
 • Karotis arter cerrahisi
 • Periferik arter Cerrahisi
 • Varis operasyonları (Geleneksel, lazer, AF ablasyon, Yapıştırıcı)

 

ÖDÜLLER

 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi 2012 Damar Cerrahisi Sözel Bildiri Ödülü
 • Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi 2012 Perfüzyonist Sözel Bildiri Ödülü.
 • Poster bildirisi 1.lik ödülü, Sinan Demirtaş, Celal Yavuz, Ahmet Çalışkan, Oguz Karahan, Orhan Tezcan, Binali Mavitaş ''Serum Tiyol ve Monosit Kemoatraktant Protein-1 Seviyelerinin Akut Artelyal Okluzyonun Öngörülmesindeki Rolü '', 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi ve 8. Fleboloji Derneği kongresi, 29 Ekim - 1 Kasım 2015 Antalya, Türkiye
 • Poster bildirisi 2.lik ödülü, Oguz Karahan, Orhan Tezcan, Nazım Kankılıç, Sinan Demirtaş, Celal Yavuz, Ahmet Çalışkan, Binali Mavitaş '' Klinik Venöz Yetmezliğin Progesyonunu Öngörmede Alışılmadık Bir Parametre:Fibrinojen-Albümin 3 Oran '', 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi ve 8. Fleboloji Derneği kongresi, 29 Ekim - 1 Kasım 2015 Antalya, Türkiye
 • Sözel bildiri 2.lik ödülü, Orhan Tezcan, Ahmet Çalışkan, Celal Yavuz, Oguz Karahan, Sinan Demirtaş, Binali Mavitaş ''Vasküler Klemplerin Klempleme Basınçlarının Damar Endoteli Üzerine Etkilerinin Araştırılması'', 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi ve 8. Fleboloji Derneği kongresi, 29 Ekim - 1 Kasım 2015 Antalya, Türkiye

 

YAYINLAR

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

            A-1 A.Caliskan, C.Yavuz, O.Karahan, S.Yazıcı, O.Güçlü, S.Demirtaş, B.Mavitaş, "Factor-Xa Inhibitors Protect Against Systemic Oxidant Damage Induced by Peripheral-Ischemia Reperfusion", Journal of Thrombosis and Thrombolysis , "37(4)", 464-468 pp., Mayıs-2014, DOI: 10.1007/s11239-013-1019-4 , İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded

            A-2A.Caliskan, C.Yavuz, O.Karahan, S.Demirtas, S.Yazici, O.Guclu, B.Mavitas, "Serum ischaemia–modified albumin level is an irrelevant predictive factor for ischaemic duration in mesenteric ischaemia", Perfusion , "29(3)", 226-230 pp., Nisan-2014, DOI: 10.1177/0267659113505640 , İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded

            A-3 C.Yavuz, A.Caliskan, O.Karahan, S.Demirtas, S.Yazici, "Diagnostic accuracy of mean platelet volume in thromboangiitisobliterans", Vascular , "22(1)", 42-45 pp., Şubat-2014, DOI: 10.1177/1708538112473978 , İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded

            A-4 C.Yavuz, S.Demirtas, A.Calıskan, F.Ertas, H.Kaya, M.Aydin, E.D.Benli, Y.Celik, M.N.Eren, "The predictors of poor outcomes in patients with femoral artery injuries", European Review for Medical and Pharmacological Sciences , "17(14)", 1901-1908 pp., Temmuz-2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded.

            A-5 S.Demirtas, A.Calıskan, O.Karahan, C.Yavuz, O.Guclu, M.C.Cayir, F.Toktas, O.Tiryakioglu, "Neutrophil gelatinase-associated lipocalin as a biomarker for acute kidney injury in patients undergoing coronary artery bypass grafting", Experimental and clinical cardiology , "18(2)", 107-109 pp., Nisan-2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor., Endeks: Science Citation Index Expanded. 5

            A-6A Caliskan, C Yavuz, O Karahan, S Yazici, O Guclu, S Demirtas, B Mavitas, "Iloprost reduces myocardial edema in a rat model of myocardial ischemia reperfusion", Perfusion , "", Aralık-2013, DOI: 10.1097/MBC.0000000000000019 , İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-7 S.Demirtas, A.Caliskan, O.Guclu, S.Yazici, O.Karahan, C.Yavuz, B.Mavitas, "Can calcium dobesilate be used safely for peripheral microvasculopathies that require neoangiogenesis?", Medical Science Monitor Basic Research , "19", 253-257 pp., Eylül-2013, DOI: 10.12659/MSMBR.889427

            A-8 C.Yavuz, S.Demirtaş, S.Yazıcı, A.Çalışkan, O.Güçlü, O.Karahan, B.Mavitaş, "Dıetary Addıtıon Of Caffeıc Acıd Phenethyl Ester Protects Myocardıal Tıssue Agaınst Ethambutol Induced Oxıdatıve Stress ", Nobel Medicus , "9(3)", 120-124 pp., Mart-2013, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-9 F.Ertas , H.Kaya , A.Caliskan , C.Yavuz, "Bouncing ball myxoma in the left atrial cavity", European heart journal cardiovascular Imaging , "13(5)", 393-393 pp., Mayıs-2012, DOI: 10.1093/ejechocard/jer294, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-10 S.Demirtaş, C.Yavuz, A.Çalışkan, O.Karahan, A.H.Vural, A.F.Özyazıcıoğlu, "İnoperabl bacak iskemisinin tedavisinde kaskad filtrasyon tekniğinin etkinliği", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , "21(2)", 346-352 pp., Nisan-2013, DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7409, İlgili atıf indekslerince taranıyor

            A-11 C.Yavuz , S.Yazici, O.Karahan, S.Demirtas, A.Caliskan, O.Guclu, F.Ertas, B.Mavitas, "Serum nitric oxide level could be a predictive biomarker for detection of critical ischaemia duration", Biomarkers , "18(2)", 116-120 pp., Mart-2013, DOI: 10.3109/1354750X.2012.745165, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-12 C.Yavuz, S.Demırtas, A.Calıskan, K.Kamasak, O.Karahan, O.Guclu, S.Yazıcı, B.Mavıtas, "Reasons, procedures, and outcomes in ventriculoatrial shunts: A single-center experience", Surgical Neurology International , "", Ocak-2013, DOI: 10.4103/2152-7806.106284

            A-13 H.Cil, C.Yavuz, Z.A.Atilgan, S.Demirtas, A.Caliskan, E.Gunduz, "The effect of isoniazide on myocardial tissue: protective role of cape", HEALTHMED , "6(9)", 3095-3100 pp., Eylül-2012, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-14 C.Yavuz, S.Manduz, O.Karahan, A.Calıskan, S.Demirtas, U.S.Sanri, A.T.Kilic, "Detection of Chlamydophila pneumoniae IgG in blood samples taken from coronary sinus during bypass surgery", African journal of Microbiology Research , "7(25)", 3269-3271 pp., Haziran-2013, DOI: 10.5897/AJMR12.1568

            A-15 O.Guclu, C.Yavuz, S.C.Gurkan, V.Yuksel, S.Demirtas, A.Calıskan, O.Gur, S.Huseyin, T.Ege, S.Canbaz, "Continuous renal replacement therapy after cardiac surgery in patients with acute renal failure", Medicinski Glasnik , "10(2)", 244-248 pp., Ağustos-2013 6

            A-16 C.Yavuz, S.Demirtas, O.Guclu, O.Karahan, A.Caliskan, S.Yazici, B.Mavitas, "Rosuvastatin may have a Neuroprotective Effect on Spinal Cord Ischemia Reperfusion Injury.", CNS & Neurological Disorders - Drug Targets , "12(7)", 1011-1016 pp., Kasım-2013, DOI: 10.2174/18715273113129990085, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-17 S.Demirtas , C.Yavuz , I.Basyigit, U.Firat , A.Caliskan, "Myocardial hydatid cyst in a young male patient who feeds pet at home: a case report", Case Reports in Vascular Medicine , "", Kasım-2012, DOI: 10.1155/2012/413815

            A-18 C.Yavuz , S.Demirtas , O.Guclu , O.Karahan , S.Yazici , A.Caliskan , B.Mavitas, "An alternative therapy for recurrent stasis ulcers in chronic venous insufficiency: venocuff", Case Reports in Vascular Medicine , "", Aralık-2012, DOI: 10.1155/2012/315147

            A-19 F.M.K.Guven, C.Yavuz, K.A.Turkdogan, O.Karahan, S.Demirtas, A.Caliskan, M.Y.Celik, "Investigation of VKORC1 Gene Polymorphism in Patients with Bleeding Complaints due to Warfarin", International Journal of Basic and Clinical Studies , "1(II)", 27-40 pp., Şubat-2012         A-20 C.Yavuz, A.Caliskan, S.Yazici, O.Karahan, O.Guclu, S.Demirtas, "Human ischemia modified albumin can be a predictive biomarker for the detection of peripheral ischemia duration", HEALTHMED , "6(10)", 3478-3481 pp., Ekim-2012, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-21 C.Yavuz , O. Güçlü, S. Demirtaş, O.Karahan, S. Yazıcı, A. Çalışkan, Y. Çelik, B. Mavitaş, "Yükselmiş prolidaz aktivitesi farklı iskemi tiplerinde iskemi maruziyet süresini belirleyebilir mi?", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , "21(4)", 1000-1004 pp., Ekim-2013, DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2013.7855, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-22 O.Karahan, C.Yavuz, S.Demirtas, A.Caliskan, E.Atahan, "The Investigation of the Antiangiogenic Potential of Amiodarone HCl in the Chick Embryo Chorioallantoic Membrane Model", Biomedical Research , "24(1)", 131-134 pp., Aralık-2012, İlgili atıf indekslerince taranıyor.         A-23 C.Yavuz, A.Calıskan, O.Karahan, S.Yazıcı, O.Guclu, S.Demirtas, B.Mavitas, "Investigation of the Antiangiogenic Behaviours of Rivaroxaban and Low Molecular Weight Heparins", Blood Coagulation and Fibrinolysis , "", Kasım-2013, DOI: 10.1097/MBC.0000000000000019, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-24 M.E. Toker,E. Eren, M.Balkanay, K. Kıralı, M. Yanartas, A. Çalıskan, M. Güler, C. Yakut, "Multivariate Analysis for Operative Mortality in Obstructive Prosthetic Valve Dysfunction Due to Pannus and Thrombus Formation", International Heart Journal , "47(2)", 237-245 pp., Mart-2006, DOI: 10.1536/ihj.47.237, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-25 I. Mataraci, A. Polat, B. Kıran, A. Calıskan, A. Tuncer, V. Erentug, K. Kirali, O. Isik, C. Yakut, "Long-Term Results of Aortic Root Replacement: 15 Years’ Experience", Annals of Thoracic Surgery , "87(6)", 1783-1788 pp., Haziran-2009, DOI: 10.1016/j.athoracsur.2009.03.046, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-26 A. Sasmazel, A. Baysal, A. Fedekar, F. Buyukbayrak, O. Bugra, H. Erdem, C.Aydın, A. Calıskan, H. Sunar, "The Effect of Statin Therapy on Stimulation of Endothelium -Derived Nitric Oxide before and after Coronary Artery Bypass Surgery", Heart Surgery Forum , "13(4)", 243-246 pp., Ağustos-2010, DOI: 10.1532/HSF98.20091185, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-27 H. Kaya, F. Ertas¸, Z.A. Atılgan, S.Demirtas¸ A. Çalıskan, "Ostial Coronary Stenosis and Severe Aortic Stenosis in a Patient With Familial Hypercholesterolemia", Korean Circulation Journal , "42(8)", 580-581 pp., Ağustos-2012, DOI: 10.4070/kcj.2012.42.8.580

            A-28 H. Kaya, F. Ertas, Y. Islamoglu, Z. Kaya, Z.A. Atilgan, H. Çil, A. Çaliskan, M.Aydin, M. Oylumlu, M.S. Soydinç, "Association Between Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Severity of Coronary Artery Disease", Clinical and Applied Thrombosis-Hemostasis , "20(1)", 50-54 pp., Haziran-2014, DOI: 10.1177/1076029612452116, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-29 M. A. Elbey, A. Caliskan, F. Isık, F. Ertas, M.S. Soydinc, "Treatment of Interrupted Aorta in Adult Patients; a Challenge Both in Surgery and Transcatheter Intervention", International Journal of Basic and Clinical Studies , "1(1)", 17-23 pp., Mart-2013

            A-30 S Yazici, S Demirtas, O Guclu, O Karahan, C Yavuz, A Caliskan, B Mavitas, "Using oxidant and antioxidant levels to predict the duration of both acute peripheral and mesenteric ischemia", Perfusion , "", Şubat-2014, DOI: 10.1177/0267659114524012, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-31 A. Şaşmazel, A. Yıldırım, A. Baysal, A. Çalışkan, H. Erdem,O. Buğra, H.Sunar, R. Zeybek, "The assessment of modified single-patch and two-patch techniques in complete atrioventricular septal defects and our short-term results", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , "19(3)", 317-322 pp., Ağustos-2011, DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2011.039, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-32 A. Şaşmazel, A. Fedakar, A. Baysal,A. Çalışkan, O. Buğra, H. Sunar, "Determinants of short-term mortality and morbidity after the complete repair of tetralogy of Fallot in infant groups under 12 months and one-four years of age", Anadolu Kardiyoloji Dergisi , "10(6)", 544-549 pp., Aralık-2010, DOI: 10.5152/akd.2010.165, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-33 A. Şaşmazel, O. Fındık, A. Yıldırım, A. Fedakar, A. Baysal, A. Çalışkan, H.Sunar, R. Zeybek, "The short and midterm results of bidirectional Glenn shunt procedures in patients with single ventricular morphology", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , "18(2)", 88-93 pp., Nisan-2010, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-34 M.E. Toker, İ. Mataracı, A. Çalışkan, E. Eren,H.B. Erdoğan, R. Zeybek, M.Balkanay, C. Yakut, "Open heart surgery and results in patient population aged 80 years and older", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , "17(3)", 151-156 pp., Temmuz-2009, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-35 S. Demirtas, O. Karahan, S. Yazici, O. Guclu, A. Caliskan, C. Yavuz, A. Kucuker, B. Mavitas, "The relationship between complete blood count parameters and Fontaine’s Stages in patients with peripheral arterial disease", Vascular , "", Şubat-2014, DOI: 10.1177/1708538114522227, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-36A. Çalışkan, S.Yazıcı, O.Karahan, O. Güçlü, O.Tezcan, S.Demirtaş, C.Yavuz, B.Yıldız, B.Mavitaş, "Use Of C-Type Natrıuretıc Peptıde In The Detectıon Of Inducıble Perıpheral Ischemıa", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , "Kabul Edildi", Temmuz-2014, DOI: 10.5606/tgkdc.dergisi.2014.9378, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-37 O. Guclu, O. Karahan, S. Yazici, A. Caliskan, S. Demirtas, C. Yavuz, A.Muratoglu, B. Mavitas, "Evaluating the anti-angiogenic properties of Iloprost and Dipyridamole in the chick embryo chorioallantoic membrane model", Bıomedıcal Research , "25(3) kabul tarihi", Nisan-2014, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-38 C.Yavuz, A.Calıskan, O.Karahan, S.Demirtas, S.Yazıcı, O.Guclu,S. Dönmez, R.O. Peker, Y. Yıldırım, O. Gökalp, B.Mavitas , "Evaluation of the Vasoplegic Impact of the Papaverine in Rat Aorta", Journal Of The Pakıstan Medıcal Assocıatıon , "kabul edildi", Ocak-2014, İlgili atıf indekslerince taranıyor.

            A-39 S. Demirtas, O. Karahan, S. Yazici, O. Guclu, A. Caliskan, O. Tezcan, C. "Diagnostic value of plasma C-type natriuretic peptide levels in determination of the duration of mesenteric ischaemia" Cardiovasc J Afr (ISI) Haziran 2014 , DOI: 10.5830/CVJA-2014-033

            A-40 O. Guclu, A. Caliskan, O. Karahan, S. Demirtas, S. Yazıcı, C. Yavuz, B. "Values of troponin T and myoglobin predictive of non-cardiac ischemia in rats" Iran J Basic Med Sci (ISI) 318-321 pp., Mayıs 2014

            A-41 M. S. Aydin, A. Caliskan, A. Kocarslan, S. Kocarslan, A. Yildiz, S. Günay, E.Savik, A. Hazar, F. Yalcin. "Intraperitoneal curcumin decreased lung, renal and heart injury in abdominal aorta ischemia/reperfusion model in rat", International Journal of Surgery (ISI) 601-5 pp., Mayıs 2014, doi.org/10.1016/j.ijsu.2014.04.013

            A-42 S. Demirtas, O. Karahan, S. Yazıcı, O. Guclu, A. Calıskan, O. Tezcan, I. Kaplan, C. Yavuz. "Investigation of possible prophylactic, renoprotective, and effects of thromboprophylactic drugs against ischemiaereperfusion injury" Kaohsiung Journal of Medical Sciences(ISI), 115-122 pp., Ocak 2015, doi.org/10.1016/j.kjms.2014.12.005

            A-43 M.Bilici, M. M. Yılmazer, F. Demir, A. Calışkan, F. Bozkurt, A. Guzel, S.H. Onan. "An extremely rare complication associated with primary varicella zoster virus infection: Cardiac tamponade", Anadolu Kardiyol Derg, 747-51 pp., Aralık 2014. DOI:10.5152/akd.2014.5621 9

            A-44 S.Özcan, O. Tezcan, T. Kurt, H. Türköne, O. Karahan, A. Çalışkan, G. Adam. Elevated serum estradiol/free testosterone ratio precipitate recurrent varicose veins in men. Int Angiol. 2015;34(6):576-81

            A-45 O. Karahan, H.B. Kutas, O. Gurbuz, O. Tezcan, A. Caliskan, C. Yavuz, S. Demirtas, B. Mavitas. Pharmacomechanical thrombolysis with a rotator thrombolysis device in iliofemoral deep venous thrombosis. Vascular. 2015 Oct 20. pii: 1708538115612637

            A-46 O. Karahan, C. Yavuz, N. Kankılıc, S. Demirtas, O. Tezcan, A. Caliskan, B. Mavitas. Simple blood tests as predictive markers of disease severity and clinical condition in patients with venous insufficiency. Blood Coagulation and Fibrinolysis 2015, 26:00–00. DOI:10.1097/MBC.0000000000000478

            A-47 A. Caliskan, O. Karahan, S. Yazici, S. Demirtas, O. Guclu, O. Tezcan, C. Yavuz. Protective effects of ginseng extracts and common anti-aggregant drugs on ischaemia-reperfusion injury. Cardiovasc J Afr. 2015:26; 222-226

            A-48 O. Karahan, O. Tezcan, S. Demirtas, A. Caliskan, C. Yavuz. Application of thoracic endovascular dissecting aneurysm repair for secondary type B aortic dissection. Cardiovasc J Afr. 2015:26; e10-12

            A-49 Karahan O, Acet H, Ertaş F, Tezcan O, A. Çalişkan , Demir M, Kaya AF, Demirtaş S, Çevik MU, Yavuz C. The relationship between fibrinogen to albumin ratio and severity of coronary artery disease in patients with ST-elevation myocardial infarction. Am J Emerg Med. 2016;34(6):1037-42 doi: 10.1016/j.ajem.2016.03.003

            A-50 Tezcan O, Karahan O, Yavuz C, Demirtaş S, Çalışkan A, Mavitaş B. An evaluation of factors affecting clinical outcomes in penetrating cardiac injuries: A single center experience. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017 Jan;23(1):23-28. doi: 10.5505/tjtes.2016.95994.

            A-51 Tezcan O, Karahan O, Alan M, Ekinci C, Yavuz C, Demirtas S, Ekinci A, Caliskan A.Hyperbaric Oxygen Preconditioning Provides Preliminary Protection Against Doxorubicin Cardiotoxicity. Acta Cardiol Sin. 2017 Mar;33(2):150-155.

            A-52 Kankilic N, Aslan A, Karahan O, Demirtas S, Caliskan A, Yavuz C Investigation of the arterial intima-media thickness in Behcet's disease patients without vascular complaints. Vascular. 2018 Aug;26(4):356-361. doi: 10.1177/1708538117742827. Epub 2017 Nov 28.

            A-53 Tezcan O, Caliskan A, Demirtas S, Yavuz C, Kuyumcu M, Nergiz Y, Guzel A, Karahan O, Ari S, Soker S, Yalinkilic I, Turkdogan KA. Effects of Hyperbaric Oxygen Treatment on Renal System. Iran J Kidney Dis. 2017 Jan;11(1):18-22.

 

 1. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler

            B-1 O.Güçlü, S.Demirtaş, C.Yavuz, S.Yazıcı, A.Çalışkan, O. Karahan, B. Mavitaş, 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde , "Heart Surgery Forum", bildiri kitapçığındaki "Endovascular treatment of AAA and type B aortic dissection", 16-16 pp.,Antalya, Türkiye, Mart, 2013

            B-2 O.Güçlü, O.Karahan S.Yazıcı, C.Yavuz , S. Demirtaş, A. Çalışkan, B. Mavitaş, 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde , "Heart Surgery Forum", bildiri kitapçığındaki "Broken guidewire during hemodialysis catheter placement: A case report", 120-120 pp.,Antalya, Turkey, Mart, 2013

            B-3 O. Güçlü, S. Demirtaş, O. Karahan, S.Yazıcı, C.Yavuz , A. Çalışkan, B. Mavitaş, 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde , "Heart Surgery Forum", bildiri kitapçığındaki "Widespread thrombosis in a patient with multiple prothrombotic gene mutation", 209-209 pp.,Antalya, Turkey, Mart, 2013 10

            B-4 O. Güçlü, S. Demirtaş, O. Karahan, S.Yazıcı, A. Çalışkan, C.Yavuz , B. Mavitaş, 9th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde , "Heart Surgery Forum", bildiri kitapçığındaki "The challenging TEVAR application in a patient with severe aortic tortuosity and angulation", 212-212 pp.,Antalya, Turkey, Mart, 2013

            B-5 M.B. Rabus, S.N. Omeroglu, K. Erkenlı, M.Toker, A. Caliskan, K. Kirali, M. Guler, C. Yakut, The European Society for Cardiovascular Surgery 55th International congress konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Surgical treatment of chronic type A aortic dissection combined with coronary artery bypass grafting", 10-10 pp.,St Petesburg,Russian Federation, Mayıs, 2006

            B-6 A. Sasmazel, A. Baysal, A. Fedakar, F. Buyukbayrak,O. Bugra, H. Erdem, C.Aydin, A.Caliskan, H. Sunar, R. Zeybek, 45th Congress of the European-Society-for-Surgical-Research, konferansı dahilinde , "BRITISH JOURNAL OF SURGERY", bildiri kitapçığındaki "The effect of statin therapy on stimulation of Endothelium-Derived Nitric Oxide before and after coronary artery bypass surgery", 49-50 pp.,Geneva, SWITZERLAND, Haziran, 2010

            B-7 O. Güçlü, O. Karahan, S.Yazıcı, S. Demirtaş, A. Çalışkan, C.Yavuz , O. Tezcan, B. Mavitaş, 10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde , "Heart Surgery Forum", bildiri kitapçığındaki "Anti-Angiogenic Properties of Dipyridamole with the Chick Embryo Chorioallontoic Membrane Model", 26-26 pp.,Antalya, Turkey, Mart, 2014

            B-8A. Çalışkan, S. Demirtaş, O. Karahan, O. Güçlü, S.Yazıcı, C.Yavuz , O. Tezcan, E.D.Benli, F.Gümüşçü, A.S.Aydın, B. Mavitaş, 10th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde , "Heart Surgery Forum", bildiri kitapçığındaki "Comparison of Antiangiogenic Potentials of Clopidogrel and Acetylsalicylic Acid", 52-53 pp.,Antalya, Turkey, Mart, 2014

            B-9 O.Güçlü, O. Karahan, C.Yavuz, S. Yazıcı, A. Çalışkan,S. Demirtaş, B. Mavitaş, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Cardiac Biomarkers in Non-Cardiac Ischemia", 55-56 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013

            B-10 O.Güçlü, A. Muratoğlu,O. Karahan, C.Yavuz, S. Yazıcı, A. Çalışkan, S.Demirtaş, B. Mavitaş, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Surgical Treatmentof Carotid Artery Stenosis; Experience of a Cardiovascular Surgery Department", 143-143 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013

            B-11 S.Demirtaş, O. Karahan, O.Güçlü, C.Yavuz, S. Yazıcı, A. Çalışkan, B. Mavitaş, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Inhibition of Angiogenesis by Calcium Dobesilate in the Chick Embryo Chorioallontoic Membrane Model", 204-205 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013 11

            B-12 C.Yavuz, O. Karahan, S.Demirtaş, A. Çalışkan , S. Yazıcı,O.Güçlü, B. Mavitaş, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Comparison of the Antiangiogenic Behaviors of New and Old Factor Xa Inhibitors", 205-205 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013

            B-13A. Çalışkan, O. Karahan, C.Yavuz, S.Demirtaş,S. Yazıcı, O.Güçlü, O. Tezcan, B. Mavitaş, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "Factor Xa Inhibitors Reinforces Cardioprotection and Systemic Antioxidant Response Against Peripheral Ischemia-Reperfusion Injury", 216-216 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013

            B-14 S.Demirtaş, A. Çalışkan, C.Yavuz, G. Yümün, O. Karahan, O.Güçlü, S. Yazıcı, B. Mavitaş, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi &14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "", bildiri kitapçığındaki "TEVDAR (Thoracic Endovascular Dissecting Aneursym Repair) Application for Secondary Type B Aortic Dissection", 247-247 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013

            B-15 O Tezcan, S. Demirtas, H.B. Kutas, A. Çalıskan, C. Yavuz, B. Mavitas, O.Karahan. 11th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde “Catheter Directed Thrombolysis in Deep Venous Thrombosis: Single Centre Experience” OP-152, Antalya,Türkiye,2015

 

 1. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

            D-1A. Çalışkan, S. Yazıcı, O. Karahan, S. Demirtaş, C. Yavuz, O. Güçlü, O.Tezcan, B. Mavitaş, "Derin ven trombozunda tam kan sayımı parametrelerinin araştırılması", Dicle Tıp Dergisi , "41(1)", 118-122 pp., 2014, DOI: 10.5798/diclemedj.0921.2014.01.0384

            D-2A. Çalışkan, M.B. Rabuş, F. Ekiz, S. Demirtaş, M. Balkanay, "Superior Mezenterik Arter Anevrizması ile Prezente Olan İntestinal Anjina", Damar Cerrahisi Dergisi , "", 2013, DOI: 10.9739/uvcd.2013-34791

            D-3A. Çalıșkan, O. Tezcan, M. Yanartaș, C. Aydın, M. Özkökeli, "Arteriovenöz Fistül Sonrası Gerçek Dev Brakial Arter Anevrizması", Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası , "65(1)", 73-74 pp., 2012, DOI: 10.1501/Tıpfak_000000812 12

            D-4 O.Güçlü, S.Yazıcı, S.Demirtaş, A.Çalışkan, C.Yavuz, B.Mavitaş, S.Canbaz, T.Ege, "Open heart surgery in dialysis-dependent patients with end stage renal failure", Journal of Clinical and Experimental Investigations , "4(3)", 335-338 pp., 2013, DOI: 10.5799/ahinjs.01.10.5799/ahinjs.01.2013.03.0296

            D-5 O. Güçlü, C. Yavuz, S. Demirtaş, A. Çalışkan, S. Yazıcı, O. Karahan, B. Mavitaş, "Floroskopi Altında Kırık Hemodiyaliz Kateterinin Kıskaç ile Subklavyan Venden Çıkarılması ", Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi , "23(1)", 73-76 pp., 2014, DOI: 10.5262/tndt.2014.1001.16

            D-6 F. Meteroğlu, A. Çalışkan, A. Şahin, B. Öztürk, M. Oruç, "Atipik yerleşimli hidatik kist olguları", Journal of Clinical and Experimental Investigations , "4(3)", 352-355 pp., 2013, DOI: 10.5799/ahinjs.01.2013.03.0300

            D-7 İ. Mataracı, A. Fedakar, A. Şaşmazel, E. M. Ökten, A. Çalışkan, K.Kırali, "Subklavyan Arter Darlıklarında Cerrahi Uygulamalar ve Sonuçları", Damar Cerrahisi Dergisi , "17(2)", 54-60 pp., 2008

            D-8 H.Çil, Y.İslamoğlu, C.Yavuz, Z.A.Atılgan, A.Çalışkan, S.Demirtaş, M.Oylumlu, "Nötrofil/lenfosit oranı ile koroner kollateral dolaşım arasındaki ilişki", Journal of Clinical and Experimental Investigations , "3(1)", 29-32 pp., 2012, DOI: 10.5799/ahinjs.01.2012.01.0106

            D-9 M. Turhan, A. Baysal, M. Doğukan, H. Toman, A. Çalışkan, T. Kocak, "Abdominal aort cerrahisinde intravenöz aminoasit infüzyonunun miyokardiyal fonksiyonlar ve postoperatif analjezi üzerine etkileri", Dicle Tıp Dergisi , "40(1)", 21-30 pp., 2013, DOI: 10.5798/diclemedj.0921.2013.01.0218

            D-10 M. Yüksel, A. Çalışkan, H. Karapınar, Z. Kaya, H. Kaya, "Kalpteki ‘Fetüs’: Bir miksoma olgusu", Journal of Clinical and Experimental Investigations , "3(2)", 300-302 pp., 2012, DOI: 10.5799/ahinjs.01.2012.02.0167

            D-11 C. Aydın, Y. Ay, İ. Kara, B. İnan, H. Başel, A. Çalışkan, R. Zeybek, "Subklavyen Arter Tıkanıklığında Cerrahi Revaskülarizasyon Uygulamalarımızın Erken-Orta Dönem Sonuçları", Kosuyolu Kalp Dergisi , "16(1)", 19-24 pp., 2013, DOI: 10.5578/kkd.4607

            D-12 A. Şaşmazel, A. Baysal, A. Fedakar, H. Erdem, A. Çalışkan, R. Zeybek, "Bidirectional Cavopulmonary (Glenn) Anastomosis in Pulmonary Atresia with Intact Ventricular Septum and Right Ventricle Dependent Coronary Circulation", Koşuyolu Kalp Dergisi , "13(2)", 21-23 pp., 2010      D-13 M.E.Toker, E. Eren, M.B. Rabuş, H. Anasız, A. Çalışkan, M. Güler, M.Balkanay, C. Yakut, "Kalp ameliyatlarında kanama nedeniyle revizyon:Bir merkezin on senelik sonuçları", Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi , "14(3)", 189-193 pp., 2006 13

            D-14 E. Çetin, A. Özyüksel, S.S. Kocabeyoğlu, A. Çal ışkan. "Massive Subepicardial Hematoma Formation DissectingWhole Epicardium Following Percutaneous Coronary Intervention: Case Report" Turkiye Klinikleri J Case Rep, 55-7 pp., Mayıs 2014

            D-15 S. S. Kocabeyoğlu, E. Çetin, A. Özyüksel, B. Kutas, A. Çalışkan,.F. Özdemir, M. Paç. "Yeni Bir Kalp Cerrahisi Kliniği: Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İlk 195 Vakanın Sonuçları" Koşuyolu Heart Journal 20-25 pp., Mayıs 2014, DOI: 10.4274/khj.6952

            D-16 O. Karahan, S. Demirtaş, U.S. Sanrı, F.H. Atlı, A. Çalışkan, C. Yavuz, Ş. Manduz. "Düşük ejeksiyon fraksiyonlu hastalarda koroner bypass uygulamaları: preoperatif, intraoperatif ve postoperatif verilerin incelenmesi" Dicle Tıp Dergisi 461-65 pp., Eylül 2014, doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0455

            D-17 S. Demirtaş, O. Tiryakioğlu, A. Çalışkan, O. Güçlü, G. Yümün, C. Yavuz, O.Tezcan, O. Karahan. "Endovasküler aortik onarımda tek merkez deneyimi: Teknik ve klinik yönlerin incelenmesi" Dicle Tıp Dergisi 531-40 pp., Eylül 2014 doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0472      D-18 O. Tezcan, O. Güçlü, S. Yazıcı, E. D. Benli, S. Demirtaş, C. Yavuz, A. Çalışkan, O. Karahan, B. Mavitaş. "Kalp damar kliniğimizdeki 14 yıllık konjenital kalp hastalığı deneyimlerimiz" Dicle Tıp Dergisi 475-78 pp., Eylül 2014 doi:10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0459

            D-19 S. Yazıcı, O. Karahan, O. Güçlü, C. Yavuz, S. Demirtaş, A. Çalışkan , O. Tezcan, B. Mavitaş. "Analysis of peripheral vascular injuries: A social catastrophe" Dicle Tıp Dergisi 441-45 pp. Eylül 2014, doi: 10.5798/diclemedj.0921.2014.03.0451

 

E - Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (proceedings) Basılan Bildiriler

            E-1 M.B. Rabus, S.N. Ömeroğlu, C.Keleş, A. Tuncer, M. Yanartaş, A. Çalışkan, K.Kırali, G.İpek, M. Alp, R. Zeybek, C. Yakut, 21. Ulusual Kardiyoloji Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi", bildiri kitapçığındaki "Romatizmal mitral yetersizliklte mitral ring kullanımının erken ve uzun dönem sonuçları", 110-110 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2005

            E-2 M.E. Toker, E. Eren, A. Çalışkan, M. Tasar, M. Balkanay, C. Yakut, 3rd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery konferansı dahilinde , "Heart Surgery Forum", bildiri kitapçığındaki "The Results of the heart operations in patients eighty year of age or older", 55-55 pp.,Antalya, Türkiye, Ekim-Kasım, 2007 14

            E-3 A. Şaşmazel, A. Çalışkan, H. Sunar, F. Büyükbayrak, İ. Mataracı, M. Balkanay, R. Zeybek, M. Alp, K. Kırali, F. Güzelmeriç, C. Yakut, 10. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement 1", bildiri kitapçığındaki "12 ay altında Fallot Tetralojisi tanısı ile total korreksiyon uygulanan infantlarda cerrahi tecrübemiz ve sonuçlarımız", 103-103 pp.,İzmir, Türkiye, Ekim, 2008

            E-4 I. Mataracı, A. Çalışkan, A. Şaşmazel, F. Büyükbayrak, E. Tuncer, A. Tuncer, A.Fedakar, S. Alsalehi, M.B. Rabuş, K. Kırali, 10. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement 1", bildiri kitapçığındaki "Popliteal arter anevrizma tanısıyla cerrahi onarım uygulanan olgularda erken ve geç dönem sonuçlarımız", 125-125 pp.,İzmir, Türkiye, Ekim, 2008

            E-5A. Çalışkan, O. Karahan, S.Demirtaş, O.Güçlü, C.Yavuz, S. Yazıcı, B. Mavitaş, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "Damar Cerrahisi Dergisi Supplement ", bildiri kitapçığındaki "Periferik İskemi Reperfüzyon Hasarında Ginseng Ekstreleri Plesebo ile Eşdeğer Etki Göstermektedir", 11-11 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013

            E-6 S. Yazıcı, O. Karahan, A. Çalışkan, S.Demirtaş, O.Güçlü, C.Yavuz, B. Mavitaş, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "" Oksidan ve Antioksidan Parametrelerin Akut Periferik ve Mezenterik İskemi Sürelerinin Belirlenmesindeki Rolü", 10-10 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013

            E-7 F. Gümüşçü, O. Karahan, C.Yavuz, S. Yazıcı, A. Çalışkan, S.Demirtaş, O.Güçlü, B. Mavitaş,, 16. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 14. Asya Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Periferik Arter Tıkanıklığının Dercesi ile Korelasyonu", 6-6 pp.,İstanbul, Türkiye, Ekim, 2013

            E-8 L.Sonkurt, O.Karahan, C.Yavuz, S.Demirtas, A.Çalışkan, S.Yazıcı, O.Güçlü, B.Mavitaş, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement ", bildiri kitapçığındaki "Kardiyoplejik Solusyonlara Eklenen Glutaminin Olası Anjiyogenik ve Endotelyal Etkileri", 1109-1109 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012

            E-9 C.Yavuz, O.Karahan, S.Demirtas, O.Güçlü , S.Yazıcı, A.Çalışkan, B.Mavitaş, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Kritik Periferik İskemi Süresinin Tespitinde İnsan Modifiye Albumin Seviyelerinin Prediktif Değeri", 161-161 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012

            E-10 O.Güçlü, O.Karahan, S.Yazıcı, A.Çalışkan, C.Yavuz, S.Demirtaş, B.Mavitaş, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Spironolakton Endotel 15 Hücre Çoğalmasını Azaltıyor", 70-70 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012

            E-11 O.Güçlü, C.Yavuz , E.D.Benli, S.Demirtaş, A.Çalışkan, O.Karahan, S.Yazıcı, B.Mavitaş, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Hemodiyaliz Amaçlı Arteriyovenöz Fistül Deneyimlerimiz", 145-145 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012

            E-12 C.Yavuz , O.Karahan, S.Yazıcı, O.Güçlü, A.Çalışkan, S.Demirtaş , B.Mavitaş, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Tanımlanamayan Mikroemboli Tedavisinde İloprost İnfüzyonu", 527-527 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012

            E-13 S.Demirtaş, O.Karaha , O.Güçlü, S.Yazıcı, A.Çalışkan, C.Yavuz, B.Mavitaş, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Postoperatif İkincil Serobrovasküler Olay Sekel Gelişen veya Gelişmeyen Karotis Endarterektomi Arasında ACE gen Mutasyonu Farklılıkları", 141-141 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012

            E-14A.Çalışkan, O.Karahan, C.Yavuz, S.Demirtaş, O.Güçlü, S.Yazıcı, B.Mavitaş, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Papaverinin Vasoplejik Etkinliğinin Rat Aortasında Değerlendirilmesi", 189-189 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012

            E-15 F.Gümüşçü, C.Yavuz, O.Karahan, S.Demirtaş, A.Çalışkan, O.Güçlü, S.Yazıcı, B.Mavitaş, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Periferal Vasküler Yaralanmalarda Acil Uygulamalar", 523-523 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012

            E-16 S.Demirtaş, O.Karahan, C.Yavuz, A.Çalışkan, S.Yazıcı, O.Güçlü, B.Mavitaş, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Kronik Venöz Yetmezlikte Tekrarlayan Staz Ülseri için Alternatif Tedavi Tedavi; Venocuff", 525-525 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012

            E-17 S.Yazıcı, O.Karahan, A.Çalışkan, C.Yavuz, S.Demirtaş, O.Güçlü, B.Mavitaş, Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 12. Ulusal Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "CAPE Etambutol ile Oluşturulmuş Myokard Hasarını ve Oksidatif Zararı Önlüyor", 187-187 pp.,Antalya, Türkiye, Kasım, 2012 16

            E-18 H. Erdem, A. Şaşmazel, O. Buğra, F. Büyükbayrak, C. Köksal, M. Aksüt, C. Aydın, A. Çalışkan, İ. Mataracı, M. Balkanay, R. Zeybek, M. Alp, K. Kırali, H.Sunar, C. Yakut, 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Rüptüre Aort Anevrizma Olgularında Deneyimimiz", 21-21 pp.,Bodrum, Türkiye , Mayıs, 2009

            E-19 I. Mataracı, A. Çalışkan, F. Büyükbayrak, A. Şaşmazel,S. Gezertaş, M. Güler, M.E. Toker, E. Eren, , K. Kırali, H. Sunar, 14. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi konferansı dahilinde , "Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Popliteal arter anevrizma tanısıyla cerrahi onarım uygulanan olgularda erken ve geç dönem sonuçlarımız", 48-48 pp.,Bodrum, Türkiye , Mayıs, 2009

            E-20A. Çalışkan, A. Şaşmazel, A. Fedakar, M. Özkökeli, H. Erdem, O. Bugra, A.Baysal, M. Balkanay, H. Sunar, R. Zeybek, 11. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Fallot Tetralojili 12 Ay Altı İnfantlar İle 1-4 Yaş Arası Çocuk Hasta Gruplarında Tam Düzeltme Ameliyatı Sonrasında Mortaliteyi Ve Morbiditeyi Etkileyen Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi", 108-108 pp.,Antalya , Türkiye, Ekim, 2010

            E-21 S.S. Kocabeyoğlu, E. Çetin, A. Özyüksel, H.B. Kutas, A. Çalışkan, M.F.Özdemir, 11. Türk Kalp Damar Cerrahisi Kongresi konferansı dahilinde , "Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi Supplement", bildiri kitapçığındaki "Diyarbakır Devlet Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği: Birinci Yılda İlk 150 Vakanın Sonuçları", 250-250 pp.,Antalya, Türkiye, Ekim, 2010

            E-22 O. Tezcan, A. Çalışkan, C. Yavuz, O. Karahan, S. Demirtaş, B. Mavitaş. 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi dahilinde “Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi” bildiri kitapçığındaki “Vasküler Klemplerin Klempleme Basınçlarının Damar Endoteli Üzerine Etkilerinin Araştırılması.” pp, Antalya Türkiye, Ekim-Kasım, 2015

            E-23 S. Demirtaş, C. Yavuz, A. Çalışkan, O. Karahan, O. Tezcan, B. Mavitaş. 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi dahilinde “Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi” bildiri kitapçığındaki “Serum Tiyol ve Monosit Kemoatraktant Protein-1 Seviyelerinin Akut Arteryal Okluzyonun Öngörülmesindeki Rolü” pp, Antalya Türkiye, Ekim-Kasım, 2015 17

            E-24 O. Karahan, O. Tezcan, N. Kankılıc, S. Demirtaş, C. Yavuz, A. Çalışkan, B. Mavitaş. 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi dahilinde “Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi” bildiri kitapçığındaki “Fibrinogen to albumin ratio: Unusual blood parameter for predicting the clinical progression of chronic venous insufficiency” pp, Antalya Türkiye, Ekim-Kasım, 2015

            E-25 C. Yavuz, N. Kankılıc, O. Karahan, A. Çalışkan, S. Demirtaş, B. Yıldız, O. Tezcan, B. Mavitaş. 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi dahilinde “Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi” bildiri kitapçığındaki “Düşük Albümin Seviyeleri Derin Ven Trombozlu Hastalarda Yaygın Trombozun Bir Göstergesi Olabilir mi?” pp, Antalya Türkiye, Ekim-Kasım, 2015

            E-26 L.G. Çalışkan, A. Çalışkan, İ. Yalınkılıç, Z. Yöndem. 17. Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Kongresi & 8. Ulusal Fleboloji Kongresi dahilinde “Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi” bildiri kitapçığındaki “infrarenal aort klemplenmesi ile iskemi-reperfüzyon oluşturulan ratlarda ginseng ekstresinin ve çörek otunun (timokinon) oksidatif stress üzerine etkisinin araştırılması.” pp, Antalya Türkiye, Ekim-Kasım, 2015

Hızlı Randevu