Op. Dr. Tahir ATUN
OP. DR. TAHİR ATUN
Genel Cerrahi

E-posta : tahiratun@parkhayat.com

Telefon : 444 40 03 Dahili : 1220

Online Randevu İçin Tıklayınız!

web: www.tahiratun.com      

instagram: obezi_ta               

 

Eğitim

Tıp Eğitimi : İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi : İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

 

Deneyim            

Özel PARKHAYAT Kütahya Hastanesi(Genel Cerrahi Kliniği) / 2019 - Kütahya 

Özel Çağsu Hastanesi(Genel Cerrahi Kliniği) / 2016 - 2019  Bolu

Özel Medical Park Hastanesi(Genel Cerrahi Kliniği) / 2014 - 2016  Batman

Özel Siirt Hayat Hastanesi(Genel Cerrahi Kliniği) / 2012-2014 Siirt

Samsun Vezirköprü Devlet Hastanesi(Genel Cerrahi Kliniği) / 2010 - 2012   Samsun

İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi(Genel Cerrahi Kliniği)/ 2005 - 2010 İstanbul 

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 • Türk Cerrahi Derneği (TCD)

 • Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS)

 • Bariatrik ve  Metabolik Cerrahi Derneği (BMCD)

 • Endoskopik-Laporoskopik Cerrahi Derneği (ELCD)

 • Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği (THPBCD)

 

TIBBİ İLGİ ALANLARI

 • Obezite cerrahisi
 • Metabolik cerrahi
 • Laporoskopik reflü cerrahisi
 • Endoskopik girişimler (mide balonu, mide botoksu, perkutan endoskopi gastrostomi/jejunostomi)
 • Laporoskopik onkolojik cerrahi
 • Laporoskopik fıtık cerrahisi (tüm kasık, göbek, batın ön duvarı, ameliyat yeri fıtıkları, diyafram fıtıklarının kapalı tedavisi)
 • Klasik cerrahi: meme cerrahisi, tiroid cerrahisi, gastrointestinal sistem cerrahisi (mide, bağırsak, safrakesesi ve safrayolları hastalıkları), anal bölge cerrahisi (hemoroid, fistül, apse, fissur vs)

 

KATILDIĞI UYGULAMALI KURS VE KONGRELER-SERTİFİKALAR:

 • İstanbul üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSTEM) Laporoskopik Bariatrik Cerrahi Kursu
 • Metabolik Cerrahi Okulu “modül A” ve “modül B” kursu uygulamalı etkinlikleri 
 • Obezite ve Metabolizma Cerrahisi 2.Kış Okulu
 • Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Laporoskopik Fıtık Onarımı Kursu
 • , 18., 19., 20., Ulusal Cerrahi Kongreleri
 • Ulusal ELCD ve 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi “Laporoskopik Cerrahide güncellemeler” sempozyumu
 • Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Kongresi
 • İstanbul Meme Kanseri Konferansı
 • Cerrahide Zor Yara Yönetimi Uygulamalı Güncel Yaklaşımlar Katılım Sertifikası
 • Obezite ve Metabolik Cerrahi Platformu Video-Sempozyumu Katılım Sertifikası
 • Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Endoskopi Ünitesi Teorik ve Pratik Uygulamalı Eğitim Sertifikası
 • İşyeri Hekimliği Sertifikası

 

TIBBİ MAKALELER - OLGU SUNUMLARI:

 • Tek insizyondan laparoskopik kolesistektomi

Mehmet Mihmanlı1, Tahir Atun1 Uygar Demir2, Ece Dilege2, Cemal Kaya2, Özgür Bostancı2,Önder Karabay3, , Mustafa Arısoy3, Şener Okul3, Gürhan ışıl3

 • Tiroid kist hidatiği olgu sunumu

Tyroidal hydatid cyst – a case report

Tahir Atun1, Cemal Kaya1, Uygar Demir1, Özgür Bostancı1, Banu Yılmaz Özgüven2,

Mehmet Mihmanlı1

 • Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 24 2013

Pilonidal Sinus Cerrahi Tedavisinde “Lay Open” ve “Primer Kapama” Yöntemlerinin Uzun Dönem Sonuçları: Prospektif-Randomize Klinik Çalışma

Tahir Atun, Mehmet Mihmanlı, Uygar Demir, Gürhan Işıl, Pınar Yazıcı, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Ece Dilege, Emre Bozdağ, Sinan Ömeroğlu, Emre Bozkurt

 • Nüks Pilonidal Hastalık Tedavisinde Lay Open Ameliyatı

Tahir Atun, Mehmet Mihmanlı, Uygar Demir, Gürhan Işıl, Cemal Kaya, Özgür Bostancı, Pınar Yazıcı, Ece Dilege, Emre Bozdağ, Sinan Ömeroğlu, Emre Bozkurt

 • Mezenterik yerleşimli intestinal duplikasyon kisti

Tahir Atun1, Uygar Demir1, Cemal Kaya1, Özgür Bostancı1, Banu Yılmaz Özgüven2, Mehmet Mihmanlı1  1 3. Genel Cerrahi Kliniği, 2 Patoloji Kliniği, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul-Türkiye

 • Gastrointestinal sistem fitobezoarları

Tahir Atun1, Cemal Kaya1, Uygar Demir1, Özgür Bostancı2, Mustafa Arısoy2,

Şener Okul2, Gürhan Işıl2, Mehmet Mihmanlı3

 

 

 

 

Hızlı Randevu