Uzm. Dr. Aslıhan Yonca KOÇAK
UZM. DR. ASLIHAN YONCA KOÇAK
Cildiye

Doğum Yeri ve Tarihi : ANKARA / 1979

E-posta : aslihanyoncakocak@parkhayat.com

Telefon : 444 40 03 Dahili : 2105

Online Randevu İçin Tıklayınız!

 

EĞİTİM

Tıp Eğitimi : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

 

DENEYİM

Özel PARKHAYAT Kütahya Hastanesi /2020 Kütahya

Dr. Aslıhan Yonca KOÇAK Muayenehanesi/2019 Kütahya

Kütahya Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi/2010 Kütahya

Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi/2009-2010

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 1. Türk Dermatoloji Derneği
 2. Ankara Deri ve Zührevi Hastalıkları Derneği
 3. Dermatolojik Cerrahi Derneği
 4. Estetik ve Kozmetik Dermatoloji Derneği

 

YAYINLAR

A-Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Sanli H, Akay BN, Sen BB, Kocak AY, Emral R, Bostanci S. Acquired ichthyosis associated with type 1 diabetes mellitus. Dermatoendocrinol.2009;1(1):34-6.
 • Koçak AY, Koçak O, Aslan F, Tektaş M. Methotrexate toxicity presenting as cutaneous ulcerations on psoriatic plaques. Cutan Ocul Toxicol. 2013;32(4):333-5.
 • Koçak AY, Akay BN, Heper AO. Sildenafil-induced pigmented purpuric dermatosis. Cutan Ocul Toxicol. 2013;32(1):91-2.
 • Kocak AY, Koçak O. Onychomadesis in two sisters induced by varicella infection. Pediatr Dermatol. 2013;30(5):e108-9.
 • Kocak AY, Kocak O. A Case of Woolly Hair Nevus Associated with Pigmentary Demarcation Lines and Heterochromia Iridis: Coincidence or a New Association? Int J Trichology. 2015;7(3):123-4.
 • Kocak AY, Kocak O, Bonamonte D, Filoni A, Vestita M, Angelini G, Foti C. Heterochromia of the Scalp Hair Following Blaschko Lines: Four Cases. Pediatr Dermatol. 2015;32(5):740-1.
 • Kocak O, Kocak AY, Sanal B, Kulan G. Bilateral Sacroiliitis Confirmed with Magnetic Resonance Imaging during Isotretinoin Treatment: Assessment of 11 Patientsand a Review of the Literature. Acta Dermato venerol Croat. 2017;25(3):228-233.

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :

 •  Kocak O,  Kocak AY, Deger AN, Akkaş G. Morpheiform basal cell carcinoma of the nipple and areola complex of a man. 22nd Congress of European Academy of Dermatology and Venereology. Ist13-2043. 2-6 October 2013,  Istanbul.  

 

B-Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Koçak AY, Peksarı Y. Ankara’da üniversite hastanesinde dermatofit enfeksiyonu sıklığı ve etkenleri. Lepra 2009;40(1):22-5.
 • Koçak AY, Peksarı Y, Karaarslan A. Psoriazisli olgularda dermatofit enfeksiyonlarının değerlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2010;20(1):23-7.
 • Koçak AY, Akay BN, Okçu Heper A. Gaugerot ve Carteaud'un konflüan ve retiküle papillomatozisi: Azitromisine yanıt veren bir olgu sunumu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mecmuası. 2013;66(2):79-81.
 • Koçak AY, Koçak O, Akay BN , Değer AN, Karakaya T. Akciğer tüberkülozu ile ilişkili büllöz piyoderma gangrenozum. Turkiye Klinikleri J Case Rep 2015;23(4):490-2
 • Koçak AY, Koçak O, Akay BN, Koçak C. Pasini ve Pierini’nin idiyopatik atrofoderması. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2015, 68(1).
 • Koçak O, Koçak AY, Aslan F.  Erkekte Meme Başı ve Areolanın Bilateral Nevoid Hiperkeratozu: Kalsipotriol ile Tedavi.Turkish Journal of Dermatology; 2018;(12)1 : 52-53.

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 • Anadolu R, Koçyiğit P, Yalçın AY, Bülbül Şen B, Kundakçı N, Erdem C. Sweet sendromu tanısı alan bir Majocchi granulomu. 6th Dermatology and Dermatopathology Update, December 2-5, İstanbul, 2004.
 • Akay BN, Yalçın AY, Şanlı H, Akyol A, Erdem C, Gürgey E, Okçu Heper A, Çokça F, Neyyir T, Yazıcıoğlu L. Kist hidatik enfeksiyonu ile tetiklendiği düşünülen geç başlangıçlı bir sistemik lupus eritematozus olgusu. 2. Ege dermatoloji günleri program ve bildiri özet kitabı. Fethiye, 15-18 Mayıs 2006.
 • Akay BN, Yalçın AY, Okçu Heper A, Erdem C, Gürgey E. Morfea profundusta metotreksat tedavisi: Bir olgu sunumu. 21. Ulusal dermatoloji kongresi bildiri özet kitabı. s:72, Antalya, 5-10 Eylül 2006.
 • Bostanci S, Sanli H, Akay BN, Sen BB, Kocak AY. Tip 1 diabetes mellitus ile tetiklendiği düşünülen akkiz iktiyozis. 21. Ulusal dermatoloji kongresi bildiri özet kitabı. s:123, Antalya, 5-10 Eylül 2006.
 • Akay BN, Yalçın AY, Bülbül Şen B, Yavuz C, Peksarı Y, Boyvat A, Gürgey E. Crest sendromu ile benzerliğiyle dikkat çeken Werner sendromu: İki olgu sunumu. 21. Ulusal dermatoloji kongresi bildiri özet kitabı. s:132, Antalya, 5-10 Eylül 2006.
 • Akay BN, Yalçın AY, Boyvat A, Kundakçı N, Gürgey E, Okçu Heper A. HBV enfeksiyonu ile tetiklenen geç başlangıçlı Henoch Schonlein purpurası. 21. Ulusal dermatoloji kongresi bildiri özet kitabı. s:194, Antalya, 5-10 Eylül 2006.
 • Akay BN, Yalçın AY, Boyvat A, Kundakçı N, İkincioğulları A, Okçu Heper A. Selektif IgA, C4 ve C9 eksikliği ile birliktelik gösteren bir antifosfolipid antikor sendromu. 21. Ulusal dermatoloji kongresi bildiri özet kitabı. s:139, Antalya, 5-10 Eylül 2006.
 • Koçak AY, Akay BN, Okçu Heper A. Gaugerot ve Carteaud’un konflüan ve retiküler papillomatozisi: Azitromisine yanıt veren bir olgu sunumu. 23. Ulusal dermatoloji kongresi bildiri özetleri kitabı. s: 178, Antalya, 19-23 Ekim 2010.
 • Koçak AY, Akay BN, Okçu Heper A. Sildenafil kullanımı sonrası gelişen bir pigmente purpurik dermatoz olgusu. 23. Ulusal dermatoloji kongresi bildiri özetleri kitabı. s: 178, Antalya, 19-23 Ekim 2010.
 • Koçak AY, Aral Akarsu G, Karaarslan A. Küf mantarı pasajı yapılan bir besiyerinde saptanan Acarus siro. 1. Ulusal mikrobiyoloji kongresi. PP:310, Antalya, 12-16 Kasım 2011.
 • Koçak AY, Koçak O, İlhan Algın D, Gültekin Irgat S. Yünsü saçlı nevüs ile birliktelik gösteren epidermal nevüs ve gözde heterokromi. 20. Prof. Dr. A. Lütfü Tat sempozyumu bildiri kitabı. s:77, Ankara, 16-20 Kasım 2011.
 • Koçak AY, Koçak O. Saçta blaşko çizgilerini takip eden bant şeklinde heterokromi olgusu. 7. Ege Dermatoloji Günleri. PO-005, İzmir, 9-13 Mayıs 2012.
 • Koçak AY, Koçak O. Suçiçeği sonrası iki kardeşte eşzamanlı ortaya çıkan onikomadezis. 7. Ege Dermatoloji Günleri. PO-014, İzmir, 9-13 Mayıs 2012.
 • Koçak AY, Koçak O, Değer AN. Verruka vulgaris tanısı alan dev soliter anjiyokeratoma. 7. Ege Dermatoloji Günleri. PO-026, İzmir, 9-13 Mayıs 2012.
 • Koçak AY, Koçak O, Akay BN, Koçak C. Pasini ve Pierini’nin idiyopatik atrofoderması olan bir olgu sunumu. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-329, s:171, Gaziantep, 9-13 Ekim 2012.
 • Koçak AY, Koçak O, Tektaş M, Aslan F. Metotreksat toksisitesine bağlı psoriatik plaklarda ülserasyon. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-295, s:159, Gaziantep, 9-13 Ekim 2012.
 • Koçak AY, Koçak O, Akay BN, Karakaya T, Değer AN. Akciğer tüberkülozu olan hastada ortaya çıkan büllöz piyoderma gangrenozum. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-262, s:148, Gaziantep, 9-13 Ekim 2012.
 • Koçak O, Koçak AY, Aslan F. Erkek hastada meme başı ve areolanın bilateral nevoid hiperkeratozu: Kalsipotriol ile tam düzelme. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-390, s:191, Gaziantep, 9-13 Ekim 2012.
 • Koçak O, Koçak AY, Kulan G, Erhan L, Canyiğit M. Oral izotretinoin tedavisi sırasında ortaya çıkan bilateral sakroileit: 2 olgu sunumu. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-294, s:159, Gaziantep, 9-13 Ekim 2012.
 • Akay BN, Koçak AY, Okçu Heper A. Dermatoskopik olarak metastatik melanomu taklit eden dev selüler dermatofibrom. XXIV. Ulusal Dermatoloji Kongresi, P-390, s:191, Gaziantep, 9-13 Ekim 2012.
 • Koçak AY, Koçak O, Aslan F, Değer AN. Jeneralize eruptif siringom: Bir olgu sunumu. Ege Dermatoloji Günleri Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı. P082, 8-12 Mayıs 2013, İzmir.
 • Koçak AY, Koçak O. Pnomokok aşısı enjeksiyon yerinde gelişen herpes zoster. Ege Dermatoloji Günleri Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı. P084, 8-12 Mayıs 2013, İzmir.
 • Koçak AY, Koçak O. Erlotinibe bağlı tırnak batması, piyojenik granülom ve akneiform lezyonlar: 3 olgu sunumu. Ege Dermatoloji Günleri Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı. P085, 8-12 Mayıs 2013, İzmir.
 • Koçak O, Koçak AY, Akkaş G. Sistemik izotretinoin tedavisi sırasında gelişen pigmente purpurik dermatoz. Ege Dermatoloji Günleri Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı. P083, 8-12 Mayıs 2013, İzmir.
 • Koçak O, Koçak AY . Terra Firma Forme Dermatozu: 2 yaşında olgu. Ege Dermatoloji Günleri Konuşma Özetleri ve Bildiriler Kitabı. P086, 8-12 Mayıs 2013, İzmir.
 • Koçak AY, Koçak O, Değer AN. Uyluk yerleşimli unilateral nevoid telenjiektazi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-122, s:146, Antalya, 21-25 Ekim 2014.
 • Koçak AY, Koçak O, Aslan F. Arsenik keratozu zemininde gelişen plantar verrüyü taklit eden skuamoz karsinoma in situ. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-121, s:145, Antalya, 21-25 Ekim 2014.
 • Koçak AY, Aslan F, Koçak O. Adolesan hastada meme başı adenomu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-120, s:145, Antalya, 21-25 Ekim 2014.
 • Koçak AY, Koçak O. Yünsü saçlı nevüs zemininde gelisen epidermal nevüs. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-071, s:117, Antalya, 21-25 Ekim 2014.
 • Koçak AY, Kırkan K, Zorlu A, Koçak O. Akne vulgaris nedeniyle sistemik izotretinoin kullanan hastada tedavi sırasında gelişen fasiyal paralizi. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-403, s:287, Antalya, 21-25 Ekim 2014.
 • Koçak O, Koçak AY, Aslan F. Bilateral retroaurikular milia en plaque. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-068, s:115, Antalya, 21-25 Ekim 2014.
 • Koçak AY, Koçak O. Psoriazis vulgaris nedeniyle asitretin tedavisi alan hastada tekrarlayan dijital miksoid kistler. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-404, s:287, Antalya, 21-25 Ekim 2014.
 • Koçak AY, Yüksel KB. Gebelikte oluşan tip B pigmenter demarkasyon çizgileri. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-531, s:348, Antalya, 21-25 Ekim 2014.
 • Koçak O, Koçak AY. Saçta heterokromi: 2 olgu. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-070, s:116, Antalya, 21-25 Ekim 2014.
 • Koçak AY, Koçak O, Akay BN. Kutanöz pili migrans: 2 yaşında çocukta plantar verrü içine yerleşmiş kıl. XXV. Ulusal Dermatoloji Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, P-069, s:116, Antalya, 21-25 Ekim 2014.

 

 

Hızlı Randevu